logo

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2022

WARUNKI KORZYSTANIA

Cześć,

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA. KORZYSTAJĄC Z USŁUG ALLRIGHTPRO, ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH ZASAD KORZYSTANIA I POLITYKI PRYWATNOŚCI.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z TYMI ZASADAMI, PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z USŁUG ALLRIGHTPRO.

 1. DEFINIOWANIE POJĘĆ.

  Strona WWW (dalej —"Strona WWW","Platforma","Strona internetowa") — strona internetowa AllRightPro, która znajduje się pod adresem https://allrightpro.com/, oraz jej subdomeny pl.allrightpro.com, allrightpro.com.ua, allrightpro.ua, za pośrednictwem których świadczone są Usługi AllRightPro, oraz dostęp do znajdujących się na niej materiałów informacyjno - analitycznych, z zastrzeżeniem warunków i zasad określonych w niniejszym Regulaminie korzystania.

  Usługi AllRightPro (dalej —"Usługi") — oznaczają zapewnienie Użytkownikowi dostępu do wewnętrznej funkcjonalności Strony internetowej.

  Odwiedzający — to osoba fizyczna korzystająca z Strony Internetowej bez rejestracji Gabinetu osobistego.

  Użytkownik (dalej — "Ty", "Twój", "Twoje") — Gość, który zarejestrował się Gabinet osobisty i korzysta z wewnętrznej funkcjonalności Strony internetowej.

  Gabinet osobisty (dalej — "Konto", "Wpis ewidencyjny") — osobiste konto Użytkownika na Stronie Internetowej, którego rejestracja umożliwia otrzymywanie Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie korzystania.

  Treść — wszelkie materiały informacyjne, w tym teksty, materiały graficzne, audiowizualne i inne, do których Użytkownik może uzyskać dostęp podczas korzystania z Usług.

  Konsultant — osoba fizyczna, która udziela konsultacji na odległość w zakresie wybranych zagadnień z zakresu nauki języka angielskiego na Stronie internetowej.

  Kurator personalny — osoba fizyczna, która udziela Użytkownikom konsultacji w zakresie korzystania z wewnętrznej funkcjonalności Strony internetowej.

 2. NA CO SIĘ ZGADZASZ, AKCEPTUJĄC TE ZASADY KORZYSTANIA?
  1. Strony.

   Niniejszy Regulamin korzystania (dalej — Regulamin) reguluje stosunki umowne pomiędzy Tobą a Allright Limited, firmą założoną zgodnie z prawem cypryjskim, adres: 67 Kennedy Avenue, Athienitis Kennedy Park, 4th Floor, Office 401, 1076 Nicosia, Cyprus, numer rejestracyjny firmy: HE 418328 (dalej —"My","AllRightPro","Firma","przez nas","nas","nasz") dotyczące korzystania ze Strony oraz korzystania z Usług AllRightPro zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  2. Gabinet osobisty.

   Warunkiem świadczenia Usług jest rejestracja i autoryzacja Gabinetu osobistegoi na Stronie internetowej. Rejestrując Konto, gwarantujesz, że podane przez ciebie informacje są prawdziwe, aktualne, dokładne i kompletne. Ty również gwarantujesz i oświadczasz, że jesteś osobą zdolną do czynności prawnych oraz że masz prawa i uprawnienia do rozpoczęcia tego stosunku umownego oraz do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.

   Potwierdzasz, że jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, twój rodzic lub opiekun prawny jest wyłącznie odpowiedzialny za Twoją rejestrację i dostęp do Twojego Konta oraz za Twoje korzystanie z Usług. Ponadto gwarantujesz, że jeden z rodziców lub opiekun prawny zapoznał się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptuje ich warunki.

   Samodzielnie decydujesz o warunkach i sposobie korzystania z utworzonego Konta, które w żadnym wypadku nie mogą być sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Jesteś również odpowiedzialny za zachowanie poufności danych na swoim Koncie, w szczególności loginu i hasła. Wszystkie czynności wykonywane na stronie internetowej przy użyciu loginu i/lub hasła są uznawane za Twoje działania.

   Potwierdzasz i gwarantujesz, że korzystanie z Konta i Usługi odbywa się przez ciebie osobiście.

   W przypadku nieuprawnionego dostępu do Twojego Konta, musisz nas niezwłocznie powiadomić. Jeśli nie powiadomisz nas, Ty, jako prawowity właściciel konta, jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania podjęte w imieniu Twojego Konta, chyba że takie powiadomienie wynikało z Twojej niewiedzy lub niezdolności.

   Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Twojego Konta lub ograniczenia (wypowiedzenia) praw do korzystania z Usług w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu i/lub przepisów prawnych. Blokujemy również Konto na Twoje życzenie, po skontaktowaniu się z nami w sprawie odpowiedniego wniosku.

  3. Przedmiot.

   AllRightPro udziela Użytkownikowi dostępu do Strony internetowej w celu korzystania z takich możliwości funkcjonalnych Platformy zgodnie z niniejszym Regulaminem:

   • indywidualne konsultacje na odległość;
   • pozostałe funkcjonalności Strony internetowej.

   Dostęp do wewnętrznej funkcjonalności strony internetowej jest realizowany na zasadach płatnych i/lub bezpłatnych. Wszelkie informacje na temat możliwości funkcjonalnych Platformy oraz warunków korzystania z nich dostępne są dla Użytkownika na Stronie internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na zapoznanie się z warunkami dostępu do możliwości funkcjonalnych strony internetowej na własną odpowiedzialność.

 3. PROCEDURA WYKORZYSTYWANIA MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNYCH STRONY INTERNETOWEJ
  1. Indywidualne konsultacje na odległość.

   AllRightPro dokona wyboru Konsultanta do indywidualnych konsultacji na odległość w zakresie nauki języka angielskiego (dslej — "Konsultacje") w porozumieniu z Użytkownikiem w zależności od jego potrzeb i preferencji.

   Dostęp do konsultacji jest zapewniony Użytkownikowi za pośrednictwem programu Skype i innych podobnych serwisów. Przed skorzystaniem z tych Usług należy zapoznać się z ich warunkami użytkowania i polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za proces komunikacji pomiędzy Tobą a Konsultantem ani za przebieg, wadliwe działanie w w zakresie funkcjonowania powyższych serwisów.

   1. Harmonogram zajęć.

    Użytkownik i AllRightPro ustalają harmonogram zajęć. Uzgodniony harmonogram jest zachowywany przez użytkownika przez 7 (siedem) dni od dod momentu zajęcia próbnego. Jeżeli w określonym terminie Użytkownik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych, harmonogram może ulec zmianie.

    Jedno zajęcie może trwać 50 (pięćdziesiąt) minut.

   2. Świadczenie usługi.

    Usługi świadczone są za pośrednictwem Internetu, z wykorzystaniem oprogramowania umożliwiającego komunikację głosową i wideo przez Internet pomiędzy Użytkownikiem a konsultantem (Skype i inne podobne programy).

    Z przyczyn obiektywnych Użytkownik ma prawo odwołać dwa zajęcia w miesiącu (z wyprzedzeniem 12 godzinnym), przy czym jedno z tych zajęć musi być zakończone w ciągu 10 dni. W przypadku późnego zgłoszenia rezygnacji (z wyprzedzeniem mniejszym niż 12 godzin), zajęcie uważa się za zrealizowane i podlega opłacie w wysokości 100%.

    Możemy zawiesić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika z zachowaniem rezerwacji harmonogramu zajęć, jeżeli czas trwania przerwy dla zajęć nie przekracza czternastu (14) dni kalendarzowych.

    Jeżeli Użytkownik nie jest dostępny do kontaktu o ustalonej godzinie, Konsultant podejmie ponowne próby kontaktu z Użytkownikiem w ciągu 15 minut. Jeżeli w wyniku powyższych procedur nie uda się skontaktować z Użytkownikiem, zajęcia uznaje się za zrealizowane i podlegają opłacie w wysokości 100%.

    Jeśli w wyznaczonym czasie (plus 15 minut) Użytkownik nie otrzyma sygnału telefonicznego od Konsultanta, musi niezwłocznie skontaktować się z kuratorem poprzez czat w Gabinecie osobistym. Zajęcia, które nie odbędą się z winy Konsultanta, są przenoszone na inny, dogodny dla Użytkownika termin. Jeżeli Użytkownik uważa, że Konsultant zbyt często zmienia terminy zajęć, ma prawo skontaktować się z nami z prośbą o zmianę Konsultanta.

    Nie odpowiadamy za niezrealizowanie usługi z powodu braku posiadania przez Użytkownika niezbędnego oprogramowania lub problemów technicznych z Internetem.

   3. Proces przeliczania kosztów zajęć.

    Spełniamy międzynarodowe standardy Visa/Mastercard dotyczące odwołań od obciążeń zwrotnych i w związku z tym, jeśli Użytkownik zdecyduje się na wznowienie po długim okresie niekorzystania zajęć (120 dni kalendarzowych od momentu zakończenia korzystania), AllRightPro jest uprawniony do ponownego przeliczenia kosztów zajęć według ceny obowiązującej w momencie wznowienia lub przeliczenia po 540 dniach kalendarzowych od daty zakupu tych zajęć.

   4. Konsultanci.

    Jeśli podczas nauki konsultant nie imponuje, Użytkownik ma prawo do 15-minutowego bezpłatnego zajęcia próbnego z innym konsultantem. Zajęcie próbne odbywa się po złożeniu przez Użytkownika prośby do kuratora personalnego, analizie zaistniałej sytuacji i wyborze odpowiedniego konsultanta.

    Mamy prawo do zmiany konsultanta z ważnych powodów (czasowa niezdolność konsultanta, inne okoliczności), informując o tym Użytkownika poprzez czat w Gabinecie osobistym.

  2. Kurator personalny.

   AllRightPro dokona wyboru Twojego kuratora personalnego, w niektórych kwestiach korzystania z wewnętrznej funkcjonalności Strony internetowej, w tym odwołania, zmiany terminu indywidualnych konsultacji na odległość oraz zmiany Konsultanta dla indywidualnych konsultacji na odległość.

  3. Odmowa spełnienia gwarancji i wymagania techniczne.

   AllRightPro nie ponosi odpowiedzialności i nie gwarantuje, że w trakcie świadczenia Usług nie wystąpią żadne problemy techniczne ani inne, w tym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony internetowej i/lub innych serwisów, które mogą być wykorzystywane przy świadczeniu Usług; że dostęp do Usług będzie nieprzerwany, szybki, bezpieczny i bezbłędny; oraz że wszelkie błędy w funkcjonowaniu Strony internetowej, innych serwisów zostaną poprawione.

   Rozumiesz i zgadzasz się, że nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niemożliwość zapewnienia Ci dostępu do funkcjonalności Strony z powodu technicznej niemożności dostępu do Strony internetowej, w tym problemów z dostępem do Internetu.

   Minimalne wymagania systemowe dla komputera osobistego:

   Windows, Ubuntu Chrome, Firefox, Opera modern versions

   macOS Safari, Chrome modern versions

   Minimalne wymagania systemowe dla telefonów komórkowych:

   Android Chrome, Samsung Internet Browser wersji nowoczesnych

   iOS Safari, Chrome wersji nowoczesnych

   Jednocześnie AllRightPro nie ponosi odpowiedzialności i nie gwarantuje, że otrzymasz jakiekolwiek rezultaty z korzystania z Usług; kompletność, niezawodność lub jakość Usług, Treści; zgodność Usług i Treści z Twoimi oczekiwaniami i/lub wymaganiami.

 4. KOSZT USŁUG I PROCEDURA OBLICZENIOWA.
  1. Koszt i płatność Usług.

   Za dostęp do niektórych funkcji Strony internetowej możesz zostać obciążony opłatą zgodnie z niniejszym Regulaminem. Informacje o opłatach za usługi (Taryfy) znajdują się na stronie internetowej. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Taryfami.

   Płatność za Usługi dokonywana jest w Gabinecie osobistym Użytkownika. Płatność za Usługi odbywa się w formie 100% zaliczki zgodnie z wybraną Taryfą. Za moment zapłaty uważa się chwilę, w której środki zostały przelane na nasze konto. AllRightPro może nie świadczyć płatnej usługi do czasu dokonania płatności.

   AllRightPro nie przetwarza danych osobowych płatników przekazanych w związku z rozliczaniem przez centrum przetwarzające. AllRightPro nie przechowuje danych kart bankowych w swoich zasobach, w tym na serwerach, w pamięci masowej w chmurze itp.

   Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość dokonywanych przez siebie płatności. Wszelkie opłaty i należności ponosi sam Użytkownik.

   AllRightPro ma prawo w jakimkolwiek czasie zmienić koszt Usług poprzez aktualizację informacji na Stronie internetowej lub powiadomienie Użytkownika z wykorzystaniem środków komunikacji określonych na Platformie.

   Jeśli saldo środków jest niewystarczające, aby uzyskać dostęp do dowolnej funkcjonalności Usług Platformy, takie środki będą traktowane jako korzyść dla firmy i nie zostaną zwrócone.

  2. Warunki specjalne.

   Zastrzegamy sobie prawo do zapewnienia użytkownikom dostępu do niektórych możliwości funkcjonalnych Strony internetowej za darmo lub za obniżoną opłatą na specjalnych warunkach. Informacje o warunkach specjalnych dostępne są na Stronie internetowej. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie warunków specjalnych.

   AllRightPro oferuje między innymi następujące warunki specjalne:"Przyprowadź przyjaciela", "Rabat rodzinny","Szybki start".

   W ramach promocji"Przyprowadź przyjaciela", 2 (dwa) bonusowe zajęcia z rosyjskojęzycznym konsultantem/native speakerem zostaną zaoferowane każdemu z obecnych i nowych Użytkowników pod warunkiem, że polecony Użytkownik skorzysta z linku polecającego udostępnionego przez obecnego Użytkownika i zapłaci za dowolny pakiet zajęć.

   "Rabat rodzinny" w wysokości 10% jest przewidziany dla więcej niż jednego członka rodziny. Rabat jest do wyboru dla jednego członka rodziny i jest automatycznie obliczany po utworzeniu faktury do zapłaty na Stronie internetowej.

   W ramach promocji"Szybki start", Użytkownik otrzymuje zajęcia bonusowe przy składaniu wniosku dotyczącego nauki i opłacaniu pakietu co najmniej 10 (dziesięciu) zajęć w ciągu jednej godziny od zrealizowania zajęcia próbnego.

   W przypadku, gdy Użytkownik otrzyma dodatkowe zajęcia jako bonus lub zachętę, nie może on żądać rekompensaty pieniężnej, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie skorzysta z tych dodatkowych zajęć lub jeśli odmówi ich realizacji. Takie dodatkowe zajęcia bonusowe odbywają się po zakończeniu wszystkich zajęć opłaconych przez Użytkownika.

  3. Zwrot kosztów.

   W indywidualnych przypadkach na wniosek Użytkownika może zostać udzielony zwrot kosztów za Usługi. Przeliczenie środków do zwrotu następuje bez uwzględnienia warunków specjalnych według maksymalnej stawki za faktycznie świadczone Usługi. Uprawnienia do bezpłatnych Usług zostają anulowane. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich opłat i należności samodzielnie.

 5. ZASADY KORZYSTANIA Z STRONY INTERNETOWEJ I USŁUG.
  1. Wykorzystanie niekomercyjne.

   Wykorzystywanie Strony internetowej, w tym jej możliwości funkcjonalnych, do celów komercyjnych jest zabronione.

  2. Zakazy i ograniczenia dotyczące korzystania ze Strony.

   Korzystając ze Strony internetowej, gwarantujesz, że:

   • że korzystanie przez Ciebie ze Strony internetowej odbywa się wyłącznie w celach dozwolonych przez niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem jego postanowień oraz wymogów obowiązującego prawa i powszechnie przyjętej praktyki, i nie narusza praw majątkowych i/lub niemajątkowych osób trzecich;
   • Nie będziesz zamieszczał Treści, które:
    1. są ewidentnie obraźliwe, np. propagujące rasizm, bigoterię, nienawiść lub powodujące fizyczne szkody jakiegokolwiek rodzaju wobec jakiejkolwiek grupy lub osób;
    2. poniżają ludzką godność lub usprawiedliwiają poniżanie ludzkiej godności jakiejkolwiek osoby;
    3. zawierają „pocztę niechcianą”, wirusowe e-maile, niechciane wiadomości masowe lub spam, adresy URL, adresy e-mail lub numery telefonów i faksów osób trzecich;
    4. rozpowszechniają fałszywe, wprowadzające w błąd lub propagujące nielegalne działania lub zachowania, są obraźliwe, zawierają groźby, są obsceniczne, niechlubne, jeśli z góry znasz charakter takich informacj;
    5. propagujących nielegalne lub nieuprawnione kopiowanie cudzych dzieł chronionych prawem autorskim, na przykład umieszczanie pirackich plików lub linków do nich, dostarczanie informacji umożliwiających obejście urządzeń służących do ochrony praw autorskich;
    6. zawierają strony z ograniczonym dostępem lub wymagające hasła, ukryte strony lub obrazy (niezależnie od tego, czy są połączone z dostępną stroną, czy nie);
    7. publicznie pokazują nieodpowiednie treści lub inne materiały (w tym na przykład nagość, zoofilię, pornografię, sceny przemocy lub działalność przestępczą);
    8. są materiałem przeznaczonym do wykorzystywania osób poniżej 18 roku życia lub innego wieku pełnoletności w Twojej jurysdykcji;
    9. zapewniają instrukcje dotyczące popełniania nielegalnych działań, takich jak wytwarzanie lub nabycie nielegalnej broni, naruszanie prywatności, tworzenie lub ładowanie wirusów komputerowych;
    10. są tworzone przez grupy terrorystyczne lub przez nich wspierane, albo są Treściami propagującymi działania terrorystyczne, w tym rekrutację;
    11. wymagają podania haseł lub danych osobowych od użytkowników w celach komercyjnych lub nielegalnych;
    12. angażują innych użytkowników do działań komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody AllRightPro (takich jak konkursy, loterie, barter czy reklama;
   • Nie będziesz robił nic, mających na celu wyrządzenie szkody lub zakłócenie działan dotyczących Strony; uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych, informacji osobistych ze strony internetowej.

   Niezależnie od tego zakazu, podczas korzystania ze Strony internetowej Użytkownik może otrzymać Treści, które może uznać za obraźliwe lub obscenicznym, lub w inny sposób naruszające obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich.

   Możesz złożyć skargę na działania innych użytkowników, którzy naruszają niniejszy Regulamin, na nasz adres e-mail podany na Stronie.

  3. Treści.

   Treści Użytkownika.

   Masz prawo do publikowania (w tym ze źródeł zewnętrznych), edytowania i usuwania Treści na Stronie (w tym Twoich opinii i komentarzy), z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu.

   Ponosisz osobistą odpowiedzialność za publikowane przez siebie Treści. Nie mamy żadnego związku z Treściami zamieszczanymi przez innych Użytkowników i nie sprawdzamy zawartości, dokładności ani bezpieczeństwa tych Treści lub ich składników, ich zgodności z obowiązującym prawem ani dostępności niezbędnych praw do ich wykorzystania.

   Umieszczając Treść na Stronie, automatycznie oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do udzielenia, a jednocześnie udzielasz nam nieodwołalnej, bezterminowej, niewyłącznej, w pełni opłaconej i ogólnoświatowej licencji na używanie, kopiowanie, wykonywanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie takich informacji i Treści, a także na udzielanie sublicencji na powyższe.

   Możemy, według własnego uznania, zachowywać, tymczasowo zakazywać lub usuwać wszelkie Treści, które naszym zdaniem naruszają niniejszy Regulamin, mogą być niezgodne z prawem lub mogą naruszać prawa, szkodzić lub zagrażać bezpieczeństwu innych użytkowników, osób trzecic.

   Treści Strony internetowej.

   Wszelkie informacje zawarte na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie udzielamy żadnych gwarancji co do ich kompletności, aktualności i dokładności. Informacje i materiały znajdujące się na Stronie internetowej mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

   Zastrzegamy sobie prawo do zamieszczenia materiałów reklamowych i linków do źródeł osób trzecich w specjalnych blokach Strony internetowej. Jednocześnie nie ponosimy odpowiedzialności za materiały reklamowe i dostępność takich zasobów lub ich Treści, ani nie gwarantujemy, że takie zasoby i zawarte w nich informacje nie naruszają praw osób trzecich, ani nie gwarantujemy bezpieczeństwa korzystania z takich zasobów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z korzystaniem przez użytkownika z takich zasobów, ich Treści lub reklam.

 6. GROMADZENIE INFORMACJI I POLITYKA PRYWATNOŚCI.

  Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem ze Strony internetowej i Usług są gromadzone i przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

  Wszystkie treści, projekty, grafiki, kombinacje, tłumaczenia, cyfrowe reprodukcje i inne materiały związane ze świadczeniem Usług, działaniem Strony są chronione na mocy obowiązujących praw autorskich, znaków towarowych i praw własności (z włączeniem, ale nie tylko, praw własności intelektualnej) i są naszą własnością. Kopiowanie, redystrybucja, ponowne rozpowszechnianie lub publikowanie przez Ciebie jakiejkolwiek własności intelektualnej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym Regulaminie, jest surowo zabronione.

  Twoje prawo do korzystania z naszej własności intelektualnej jest ograniczone do praw wyraźnie przyznanych przez nas na mocy niniejszego Regulaminu i pod warunkiem pełnego przestrzegania go przez Ciebie („Licencja”).

  Licencja dotyczy Twojego uprawnionego korzystania ze Strony internetowej i pozwala na:

  1. przesyłanie, pobieranie, przechowywanie, udostępnianie, wysyłanie, wyświetlanie treści na Stronie internetowej lub poprzez nią;
  2. przeglądanie i dostęp do naszych treści oraz treści innych użytkowników, a także wszelkich treści udostępnianych przez AllRightPro lna Stronie lub poprzez nią.

  Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, udzielamy Ci licencji, która jest:

  1. ograniczona, co oznacza, że możesz korzystać ze Strony internetowej wyłącznie w celach określonych przez nas w niniejszym Regulaminie;
  2. niewyłączna, co oznacza, że możemy udzielać takich samych i podobnych licencji innym osobom;
  3. niezbywalna, co oznacza, że licencja jest tylko na Twoją korzyść i nie możesz przenieść żadnych praw, których Ci udzielamy na inną osobę;
  4. nie podlega sublicencjonowaniu, co oznacza, że nie możesz udzielić sublicencji na żadne z praw, których Ci udzielamy;
  5. jej ważność obejmuje cały świat, co oznacza, że Twoja Licencja nie jest ograniczona do terytorium, chyba że obowiązujące prawo zabrania udzielenia takiej Licencji w niektórych krajach;
  6. może zostać odwołana, co oznacza, że możemy wypowiedzieć niniejszą Licencję według naszego uznania.
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.

  Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia niniejszych warunków i zobowiązań ustanowionych niniejszym Regulaminem i /lub obowiązującymi przepisami prawa, jak również za wszelkie konsekwencje takich naruszeń (w tym wszelkie straty i szkody, które mogą być poniesione przez AllRightPro i/lub inne osoby trzecie). W razie, gdy AllRightPro pociągnięty do odpowiedzialności lub ukarany grzywną w związku z popełnionym przez Ciebie naruszeniem praw osób trzecich, lub z powodu zakazów i ograniczeń nałożonych przez prawo, musisz zapłacić pełną kwotę odszkodowania AllRightPro.

  Zgadzasz się, że w żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność AllRightPro wobec Ciebie w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony internetowej i świadczeniem Usług nie będzie większa niż 300 EUR.

  Usługi są świadczone na zasadach "tak jak jest" i "tak jak są dostępne". AllRightPro nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnych gwarancji dotyczących kompletności, wiarygodności lub jakości Usług; dokładności lub wiarygodności Treści; wszelkich rezultatów wynikających z Usług; przydatności Usług, Treści do wymagań i/lub oczekiwań Użytkownika; przydatności Usług do jakiegokolwiek określonego celu; braku naruszeń w świadczeniu Usług; bezpieczeństwa korzystania ze Strony Internetowej. AllRightPro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania innych Odwiedzających/Użytkowników podczas korzystania ze Strony internetowej.

  Rozumiesz i zgadzasz się, że dostęp do Strony i Usług może być ograniczony lub powolny od czasu do czasu, w tym z powodu błędu oprogramowania; niepowodzenia komunikacji z serwerami, awarii sieci, sprzętu, innych urządzeń elektronicznych lub mechanicznych; przerw w dostawie prądu, innych usług, strajku lub innego przestoju w pracy (częściowego lub całkowitego); ograniczeń rządowych lub regulacyjnych; wszelkich innych przyczyn pozostających poza naszą kontrolą.

 9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  Spory między Użytkownikami.

  Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje relacje z innymi Użytkownikami, w tym za rozstrzyganie sporów między sobą.

  Spory z AllRightPro.

  Strony ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad i warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cypryjskiego.

  Strony będą dążyły do rozstrzygnięcia w drodze negocjacji wszelkich sporów i/lub roszczeń, które mogą powstać w związku z niniejszym Regulaminem, w tym wszelkich kwestii dotyczących jego ważności, naruszenia, rozwiązania lub unieważnienia. W przypadku sporu zalecamy najpierw skontaktowanie się z nami pod następującym adresem e-mail [email protected], podanym na Stronie, aby spróbować rozwiązać problem bezpośrednio z nami.

  Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, wszelkie spory lub roszczenia związane z dostępem do Strony internetowej, korzystaniem z usług AllRightPro lub w inny sposób powstałe w związku z niniejszym Regulaminem lub Usługami AllRightPro, które nie mogą być rozstrzygnięte bezpośrednio pomiędzy Tobą a AllRightPro, będą rozstrzygane przez właściwy sąd cypryjski.

  Ty i AllRightPro zgadzacie się, że wszelkie spory prawne będą traktowane jako spory pomiędzy AllRightPro a Tobą osobiście. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo (1) żaden spór nie może być połączony z innym sporem; (2) zabronione jest rozstrzyganie wszelkich sporów na zasadzie grupowej lub przy użyciu procedur grupowych; (3) zabronione jest kierowanie wszelkich sporów do przedstawicieli w imieniu ogółu lub innych osób.

  Wyjątki od obowiązkowych postępowań sądowych.

  Powyższe zasady dotyczące obowiązkowego postępowania sądowego nie mają zastosowania do następujących sporów: (1) wszelkich sporów mających na celu egzekwowanie lub ochronę jakichkolwiek praw własności intelektualnej należących do Ciebie lub AllRightPro; (2) w sprawie skarg dotyczących podjęcia działań zabezpieczających roszczenie.

 10. SIŁA WYŻSZA.

  Strony są całkowicie zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Regulaminu, które nastąpiło w wyniku działania siły wyższej (okoliczności o charakterze siły wyższej nie do pokonania), w tym między innymi: pożarów, wybuchów, powodzi, sztormów, strajków, klęsk żywiołowych, wojny, aktów terroryzmu, zamieszek lub innych okoliczności mających bezpośredni wpływ na możliwość wykonania niniejszego Regulaminu.

  Strona, dla której spełnienie warunków niniejszego Regulaminu stało się niemożliwe z uwagi na wystąpienie okoliczności o charakterze siły wyższej, powiadomi o tym drugą Stronę nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od wystąpienia tych okoliczności. Brak powiadomienia o wystąpieniu okoliczności siły wyższej pozbawia daną Stronę możliwości powoływania się na nie.

  Termin wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu ulega przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. Jeżeli siła wyższa trwa dłużej niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, każda ze Stron ma prawo żądać rozwiązania stosunku umownego na podstawie niniejszego Regulaminu.

  Wystąpienie siły wyższej potwierdza dokument wydany przez odpowiedni uprawniony organ.

 11. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU.

  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą Twojej pierwszej wizyty na Stronie internetowej. Stosunek prawny nawiązany na podstawie niniejszego Regulaminu może zostać rozwiązany poprzez zablokowanie Konta.

  Niniejszy Regulamin pozostaje w mocy w przypadku zmiany danych Stron.

  Każda ze Stron może zakończyć obowiązywanie Regulaminu w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny objętej niniejszym dokumentem.

  Możemy zakończyć obowiązywanie Regulaminu w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub praw innych osób określonych w niniejszym dokumenci.

 12. POZOSTAŁE WARUNKI.

  Brak możliwości realizacji lub egzekwowania przez AllRightPro jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy Tobą a AllRightPro w odniesieniu do korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej oraz Usług, a wszelkie wcześniejsze Regulaminy korzystania, które mogły istnieć pomiędzy Tobą a AllRightPro zostają zastąpione.

  Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niewykonalne, takie postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które najbardziej odpowiada intencji leżącej u podstaw takiego postanowienia, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Przepisy prawa Republiki Estonii regulują Twój dostęp do Strony internetowej i korzystanie z Usług oraz mają zastosowanie do niniejszego Regulaminu.

  AllRightPro może jednostronnie zdecydować o zmianie niniejszego Regulaminu od czasu do czasu, pod warunkiem, że takie modyfikacje nie nakładają na Ciebie dodatkowych zobowiązań. Korzystając ze Strony internetowej i Usług AllRightPro po zmianie przez nas niniejszego Regulaminu, wyrażasz zgodę na stosowanie się do takich zmian. Jeśli dokonamy jakichkolwiek istotnych zmian w Regulaminie, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach, ale Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z Regulaminem, aby sprawdzić, czy nie uległ on zmianie. Po wprowadzeniu zmian, odpowiednia data będzie widoczna w polu „Ostatnia aktualizacja” na górze niniejszego Regulaminu.

  Nazwa i lista możliwości funkcjonalnych na Stronie internetowej może ulec zmianie od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia. Możemy, według własnego uznania, zaprzestać (tymczasowo lub na stałe) jakiejkolwiek możliwości funkcjonalnych Strony internetowej bez powiadomienia Ciebie.

  Wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od AllRightPro na adres e-mail podany podczas rejestracji (dalej „Wiadomości”) o ważnych wydarzeniach mających miejsce na Stronie internetowej. AllRightPro może wysyłać wiadomości, na których otrzymywanie Użytkownik wyraża zgodę na stronie Konta.

  W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest z jakiegokolwiek powodu niewykonalne lub nieważne, taka nieważność nie będzie miała wpływu na ważność jakiegokolwiek innego postanowienia Regulaminu, które pozostanie w pełnej mocy.

  Masz prawo skontaktować się z AllRightPro z wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi korzystania ze Strony internetowej lub świadczonych Usług lub w przypadku stwierdzenia naruszenia praw i/lub Twoich interesów poprzez wysłanie powiadomienia na adres e-mail [email protected], as oraz przez inne środki komunikacji wskazane na Stromie internetowej.